Volontär på Portalen

Har du frågor om vad det innebär att vara volontär på Portalen?
Är du själv intresserad att engagera dig? 

Kontakta linda.voster@hyresbostader.se

Ett engagemang som volontär hos oss ska inte vara jobbigt. Här är förslag på korta uppdrag för dig som är mitt i livet:

  • Ge stöd och tips i presentationsteknik
  • Peppa deltagare inför arbetsintervjuer
  • Håll ett föredrag om ditt arbete eller bransch
  • Var ett bollplank för CV, jobb- och studieansökningar

Detta passar dig som har lite mer tid och vill vara engagerad ett par gånger i månaden:

  • Bli mentor åt en arbetssökande
  • Undervisa små grupper i svenska för att stärka språkkunskaperna (du behöver inte vara lärare)
  • Arrangera studiebesök eller praktikplatser

I ett samarbete med Rotary har Portalen ett mentorskapsprogram för att nyanlända ska hitta personer inom sina yrken som redan är etablerade i Sverige. Deltagare på Portalen och deras mentorer berättar här om vad mentorskapet gett dem.

Portalen

Portalen drivs av Hyresbostäder i samarbete med ytterligare fyra organisationer och är sedan sex år tillbaka en mötesplats som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning. Verksamheten bedrivs på två platser i Norrköping – Hageby och Ringdansen.

Läs mer på Portalens webbplats

Portalen Hageby

Portalen Ringdansen

Portalen Hageby, Plåtslagaregatan 93, 603 48 Norrköping
Portalen Ringdansen, Ringdansen centrum, 603 69 Norrköping
info@portalennorrkoping.se
Portalen på Facebook

Vanliga frågor

Kan jag bli volontär?
Kan du prata svenska? Tycker du om att stötta människor och se andra lyckas?
Svarade du ja på frågorna? Vad bra. Då kan du bli volontär. Det är inte svårare än så.
Vilka förkunskaper krävs för att bli volontär?
Inga förkunskaper krävs. Tanken är att det ska passa för alla.
Vad gör man som volontär?
Du bestämmer hur mycket och i vilken omfattning du vill engagera dig. Som volontär på Portalen finns det flera olika uppdrag där just du behövs. Kanske vill du vara mentor under ett år åt en person som är ny i Sverige? Eller är du intresserad av dela med dig av din ”livsberättelse” vid ett enstaka tillfälle? När du anmält ditt intresse att bli volontär får du inom ett par veckor en inbjudan till ett informationsmöte. Välkommen för att få veta mer och ställa dina frågor!
Jag har anmält mig, vad händer sedan?
Efter anmälan kommer du inom några veckor att få en inbjudan via mail till en informationsträff på någon utav Portalens mötesplatser.
Är min anmälan bindande?
Nej, självklart inte. Kan du inte delta eller känner att det inte passar dig för tillfället kan du bara meddela oss detta.
Hur mycket tid ska jag avsätta?
Du bestämmer hur mycket och i vilken omfattning du vill engagera dig. Vi på Portalen vet att alla har olika förutsättningar och olika mycket tid att avsätta. Välkommen till oss vem du än är och hur mycket eller lite tid du än har. Du behövs!
Vadå personuppgiftslagen?

Kort sammanfattning: Vi är jätteglada att du vill vara volontär och då behöver vi veta lite info om dig. Vi kommer inte använda den till något annat än just volontärskapet och du kan dra dig ut när helst du vill genom att kontakta oss. Det finns en lag som säger att vi ska ha informerat samtycke från dig om hur vi kommer använda dina uppgifter, men det vill vi ska berätta för dig ändå.  

När du anmäler ditt intresse som volontär till Starkare Tillsammans godkänner du att Portalen, med dess partners och samarbetspartners, sparar de uppgifter du anger i anmälan, lagrar dem digitalt och tillåter att uppgifterna används att hantera din plats som volontär. Portalen sparar exempelvis dina uppgifter för att kunna kontakta dig för möten och samordning av verksamheten. Portalen kommer inte lämna dina uppgifter vidare till externa parter. Portalen kommer inte heller använda dina uppgifter i verksamhet eller syften som inte är direkt kopplade till volontärskapet.

Du kan när som helst be att få din intresseanmälan borttagen eller dina uppgifter ändrade, genom att kontakt Portalen på info@portalennorrkoping.se

#StarkareTillsammans är ett initiativ från

Portalen

som drivs av

ABF Hyresbostäder Norrköpings kommun Svenska kyrkan Marieborg
Projektet backas up av:

Starkare Tillsammans

#starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen i syfte att engagera fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor i arbetet med att få ut fler människor i egen försörjning. Satsningen innebär att Portalens arbete än starkare kommer att genomsyras av volontärarbete; en viktig hörnsten i verksamheten. Genom samarbeten och volontärer kan Portalens deltagare erbjudas mentorskapsprogram, anställningar, praktik- och utbildningsplatser m.m. #starkaretillsammans tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Kontaktperson

Kontaktadress för anmälningar och verksamhet:
info@portalennorrkoping.se

Tomas Lindquist
Stadsdelsutveckling
Telefon: 011-210928
tomas.lindquist@hyresbostader.se