Bli volontär – gör skillnad idag!

Bli mentor eller volontär med Starkare Tillsammans

Är du nyfiken på Starkare Tillsammans?

Vill du skänka lite av din tid för att hjälpa en nyanländ sjuksköterska, lärare eller städerska att snabbare få jobb? Kanske har du ett stort personligt nätverk? Kanske behärskar du en speciell yrkesbransch, eller bara vill hjälpa någon att kommunicera på svenska? Oavsett vad så är vi säkra på att det finns en nyanländ som är lika nyfiken på dig, som du är på honom eller henne. Bli volontär med Starkare Tillsammans!

Med mentorskap och volontärer blir Norrköping Starkare Tillsammans

Portalen

Portalen drivs av Hyresbostäder i samarbete med ytterligare fyra organisationer och är sedan sex år tillbaka en mötesplats som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning. Verksamheten bedrivs på två platser i Norrköping – Hageby och Ringdansen. #Starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen och kan beskrivas som ett upprop till hela Norrköping i syfte att engagera fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället. Detta initiativ tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Läs mer på Portalens webbplats

“Att genom arbete eller egenfinansierade studier minska graden av bidragsberoende.” Portalens mål

Vanliga frågor

Kan jag bli volontär?
Kan du prata svenska? Tycker du om att stötta människor och se andra lyckas?
Svarade du ja på frågorna? Vad bra. Då kan du bli volontär. Det är inte svårare än så.
Jag har anmält mig, vad händer sedan?
Efter anmälan kommer du inom några veckor att få en inbjudan via mail till en informationsträff på någon utav Portalens mötesplatser.
Är min anmälan bindande?
Nej, självklart inte. Kan du inte delta eller känner att det inte passar dig för tillfället kan du bara meddela oss detta.
Vad gör man som volontär?
Du bestämmer hur mycket och i vilken omfattning du vill engagera dig. Som volontär på Portalen finns det flera olika uppdrag där just du behövs. Kanske vill du vara mentor under ett år åt en person som är ny i Sverige? Eller är du intresserad av dela med dig av din ”livsberättelse” vid ett enstaka tillfälle? När du anmält ditt intresse att bli volontär får du inom ett par veckor en inbjudan till ett informationsmöte. Välkommen för att få veta mer och ställa dina frågor!
Hur mycket tid ska jag avsätta?
Du bestämmer hur mycket och i vilken omfattning du vill engagera dig. Vi på Portalen vet att alla har olika förutsättningar och olika mycket tid att avsätta. Välkommen till oss vem du än är och hur mycket eller lite tid du än har. Du behövs!
Vadå personuppgiftslagen?

Kort sammanfattning: Vi är jätteglada att du vill vara volontär och då behöver vi veta lite info om dig. Vi kommer inte använda den till något annat än just volontärskapet och du kan dra dig ut när helst du vill genom att kontakta oss. Det finns en lag som säger att vi ska ha informerat samtycke från dig om hur vi kommer använda dina uppgifter, men det vill vi ska berätta för dig ändå.  

När du anmäler ditt intresse som volontär till Starkare Tillsammans godkänner du att Portalen, med dess partners och samarbetspartners, sparar de uppgifter du anger i anmälan, lagrar dem digitalt och tillåter att uppgifterna används att hantera din plats som volontär. Portalen sparar exempelvis dina uppgifter för att kunna kontakta dig för möten och samordning av verksamheten. Portalen kommer inte lämna dina uppgifter vidare till externa parter. Portalen kommer inte heller använda dina uppgifter i verksamhet eller syften som inte är direkt kopplade till volontärskapet.

Du kan när som helst be att få din intresseanmälan borttagen eller dina uppgifter ändrade, genom att kontakt Portalen på info@portalennorrkoping.se

#StarkareTillsammans är ett initiativ från

Med uppbackning av


Hyresbostäder
Norrköpings kommun
Svenska Kyrkan
ABF
Marieborgs Folkhögskola


Rotary Norrköping Kneippbaden
Kolmårdens djurpark
Norrköping Dolphins
IFK Norrköping
Vita hästen Ishockey
Image Map

Starkare Tillsammans

#starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen i syfte att engagera fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor i arbetet med att få ut fler människor i egen försörjning. Genom samarbeten med dessa aktörer kan Portalens deltagare erbjudas mentorskapsprogram, anställningar, praktik- och utbildningsplatser m.m. #starkaretillsammans tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. I nuläget finns samarbetsavtal med Kolmårdens Djurpark, Rotary, IFK Norrköping, Dolphins Basket och Vita Hästen Hockey. Genom olika typer av gemensamma kommunikationsinsatser bidrar också dessa parter till att öka det lokala intresset och engagemanget för #starkaretillsammans.

Kontaktperson

Kontaktadress för anmälningar och verksamhet:
info@portalennorrkoping.se

Tomas Lindquist
Stadsdelsutveckling
Telefon: 011-210928
tomas.lindquist@hyresbostader.se